Pracownicy

Profesorowie:

Sobczyk Tadeusz prof. zw. dr hab. inż.
tel. (12) 628-26-14, p. 409A
e-mail: pesobczy@cyf-kr.edu.pl

Weinreb Konrad dr hab. inż., prof. PK
Zastępca Dyrektora Instytutu E-2
tel. (12) 628-26-58, p. 409C
e-mail: peweinre@cyf-kr.edu.pl

Warzecha Adam dr hab. inż., prof. PK
Kierownik Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. (12) 628-26-21, p.409B
e-mail: pewarzec@cyf-kr.edu.pl

Adiunkci z habilitacją:

Węgiel Tomasz dr hab. inż.
tel. (12) 628-26-21, p. 409B
e-mail: pewegiel@cyf-kr.edu.pl

Adiunkci:

Sułowicz Maciej dr inż.
tel. (12) 628-26-58, p.409C
e-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl

Borkowski Dariusz dr inż.
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl

Mielnik Ryszard dr inż.
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: rmiel@pk.edu.pl

Asystenci:

Tulicki Jarosław mgr inż.
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: jtulicki@pk.edu.pl

Natalia Pragłowska-Ryłko mgr inż.
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: npraglowska-rylko@pk.edu.pl