Koło naukowe MiDUE

Studenckie Koło Naukowe „Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych"

Informacje rejestrowe, charakterystyka i zakres działalności SKN „MiDUE”

Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych decyzją JM Rektora Kazimierza Furtaka zostało wpisane w dniu 12 marca 2013 do Rejestru Uczelnianych Organizacji Politechniki Krakowskiej pod numerem 94/2013.

Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych działa w szeroko rozumianej tematyce zagadnień poświęconych diagnostyce i monitoringowi układów elektrycznych przy Instytucie Elektromechanicznych Przemian Energii E-2.
Jest to wiodąca tematyka badawcza w Katedrze Maszy Elektrycznych w tym Instytucie, posiadająca swoje odzwierciedlenie w specjalnościach oferowanych na studiach I oraz II stopnia na kierunku Elektrotechnika.
Cele i zadania Koła Naukowego „Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych” są w pełni zgodne z profilem działań i badań naukowych prowadzonych w Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii. Podstawowym celem działalności koła jest możliwość zdobywania oraz utrwalania wiedzy z zakresu monitoringu i diagnostyki układów oraz maszyn elektrycznych.

Władze i członkowie Koła Naukowego MiDUE w roku akademickim 2016/17
Prezes – Tomasz Gębarowski
V-prezes – Sabina Waksmundzka
Sekretarz – Magdalena Woźny
Skarbnik – Sabina Jastrzębska
Członkowie zarządu – Bartłomiej Zoń, Paweł Topolski, Karol Pastwa

Opiekun KN MiDUE: dr inż. Maciej Sułowicz
E-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl
Tel. 501 269 914

Linki:
Strona koła MiDUE
facebook