Projekty badawcze

Zakończone projekty:
Silnik elektryczny karuzelowy
Projekt badawczy nr 3 T10A 036 29 zrealizowany w latach 2005– 2007, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
kierownik projektu: dr inż. Tomasz Węgiel,
główni wykonawcy: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk

Rozproszony system diagnostyczny silników asynchronicznych dużych mocy.
Projekt badawczy nr 3 T10A 007 28 zrealizowany w latach 2005 – 2007, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk,
główni wykonawcy: dr inż. Konrad Weinreb, dr inż. Maciej Sułowicz, dr inż. Tomasz Węgiel, dr inż. Adam Warzecha.

Układ do wytwarzania energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi pracującym przy zmiennej prędkości obrotowej
Projekt badawczy nr (N R01 0023 06)finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2009 – 2011,
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk,
główni wykonawcy: dr inż. Tomasz Węgiel, dr inż. Witold Mazgaj.

Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem magnetycznym
Projekt badawczy nr (UMO-2011/01/B/ST7/04479 ) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2011 – 2014,
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk,
główni wykonawcy: dr hab. inż. Witold Mazgaj, dr hab. inż. Adam Warzecha
Wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych zawierają propozycje rozwiązań dotyczących uwzględnienia nieliniowości, histerezy magnetycznej oraz anizotropii w obliczeniach procesów przemagnesowania w typowych blachach prądnicowych, zwłaszcza podczas przemagnesowania obrotowego. Drugim efektem badań jest rozwinięcie metody pozwalającej na wprowadzenie wyników obliczeń polowych do modeli obwodowych przetworników elektromechanicznych.
Ekspertyzy:
Nr 1/2011/PK – dla Zakładu Energoelektroniki TWERD pt.” Określenie sprawności toru przetwarzania energii w pełnym zakresie regulacji w elektrowni wodnej”;
Wykonawcy: dr inż. T. Węgiel, dr inż. D. Borkowski

Nr 2/2011/PK – dla Zakładu Energoelektroniki TWERD pt.” Zbadanie algorytmów śledzenia optimum mocy toru przetwarzania energii w elektrowni wodnej”;
Wykonawcy: dr inż. T. Węgiel, dr inż. D. Borkowski

Nr PRD/600/17-1/12 z dnia 21. 06. 2012 r. – dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie (z siedzibą przy al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków) pt. „Analiza możliwości odzyskania wykorzystania nadwyżek energii mechanicznej (energii kinetycznej i potencjalnej) w sieci ciepłowniczej miasta z wstępną oceną efektów ekonomicznych”
Wykonawcy: dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK – kierownik zespołu; prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk; prof. dr hab. inż. Jan Taler; dr inż. Tomasz Węgiel; dr inż. Dariusz Borkowski; mgr inż. Damian Liszka; mgr inż. Paweł Ocłoń; mgr inż. Łukasz Puzio.