Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21

Informacje ogólne

Prace naukowo-badawcze Katedry Maszyn Elektrycznych mieszczą się w ogólnym temacie „Modelowanie i badanie maszyn elektrycznych dla potrzeb ich konstrukcji, eksploatacji i diagnostyki”.

Adres

Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych (E-21)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Sekretariat:

mgr inż. Janina Ryszka
tel.: (0-12) 628-26-14, tel./fax: (0-12) 628-20-44
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 409